Проект сівозміни. Еколого-економічне обґрунтування сівозміни.

Головною метою проекту еколого-економічного обґрунтування сівозміни (проект сівозміни) є збереження родючості ґрунтів, що призначені для вирощування сільськогосподарських культур. З недавніх часів наша держава почала замислюватись над збереженням та підвищенням родючості ґрунтів, в тому числі і шляхом впровадження обов’язкових до виконання норм, які зобов’язують українських фермерів використовувати землю у відповідності із проектами сівозміни, які пройшли державну експертизу землевпорядної документації, погоджені та затверджені у встановленому порядку.

Проект сівозміни. Еколого-економічне обґрунтування сівозміни.

Сівозмінами вважають науково-обґрунтовану  організацію чергування культур сільського господарства у просторі та часі, основою якої є особливість біологічної взаємодії  таких культур та їх впливу на продуктивність ґрунтів.

Головною сутністю проекту сівозміни є визначення періодичності зміни сільськогосподарських культур на одному полі враховуючи наступні вимоги:

 • для соняшника – не менше ніж через 7 років;
 • для кукурудзи в сівозміні або на тимчасово виведеному із сівозміни полі – протягом 2-3 років поспіль;
 • для пшениці озимої, картоплі, проса – не менше ніж через 2 роки;
 • для льону – не менше ніж через 5 років;
 • для озимих жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки – не менше ніж через 1 рік;
 • для люпину, капусти – не менше ніж через 6 років;
 • для багаторічних бобових трав, зернобобових культур (крім люпину), буряку цукрового і кормового, ріпаку озимого і ярого – не менше ніж через 3 роки;
 • для лікарських рослин (залежно від біологічних властивостей) – 1-10 років.

Істотною складовою проекту сівозмін є технічне завдання замовника на розробку проекту сівозміни, яке виступає в якості відправної точки в роботі землевпорядників та включає наступну важливу інформацію:

 • спеціалізація господарства для якого розробляється проект сівозміни;
 • вихідні умови на проектування для визначення екологічних та економічних умов, вимог щодо формування інженерної та соціальної інфраструктури.

Загалом проект сівозміни складається з наступних, законодавчо визнаних обов’язковими, розділів:

 • завдання на розроблення проекту землеустрою;
 • пояснювальна записка з даними про об'єкт землеустрою, виконавця та описом робіт, проектними рішеннями щодо організації полів сівозміни, упорядкуванням угідь та заходів з охорони земель, планом переходу до сівозміни;
 • текстові матеріали, які зокрема включають рішення компетентних органів, матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань, дані ґрунтових обстежень, польові агрохімічні паспорти, правовстановлюючі документи на землю, дані щодо історії посівів за останні 5 років;
 • графічні матеріали, які складаються з плану землекористування, схеми попередників культур, планування рельєфу та груп ґрунтів, плану організації землеволодінь (розташування угідь, виробничих будівель, об’єктів інфраструктури), схеми організації території та іншого.

Після розробки проекту сівозмін, він підлягає погодженню в районній держадміністрації або місцевій раді. Далі проект сівозміни проходить державну експертизу землевпорядної документації. Після успішного проходження експертизи, проект підлягає затвердженню замовником. Далі залишається тільки впроваджувати положення проекту на практиці під час ведення господарства.

Слід зауважити, що за відсутність проекту сівозміни або за ведення господарювання не у відповідності про проекту сівозміни для керівників сільськогосподарських підприємств та підприємців чинним законодавством передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу – від 5100-8500 грн. Вказана адміністративно-правова відповідальність стосується тільки тих суб’єктів господарювання, які обробляють більше 100 га площі полів.

Основні нормативно-правові джерела для проекту сівозміни:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про землеустрій»;
 • Закон України «Про оренду землі»;
 • Закон України «Про державний земельний кадастр»;
 • Закон України «Про охорону земель»;
 • Постанова Кабінету міністрів України № 1134 від 02.11.2011 р. «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь»;
 • Постанова Кабінету міністрів України № 164 від 11 лютого 2010 р. «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах».

Пропозиції щодо проекту сівозміни від нашої компанії

Замовити розробку проекту сівозміни ви можете звернувшись за телефоном у Києві (044) 2328910. Ми працюємо по всій Україні, не залежно від місцезнаходження господарств.